Visie

UltraGenda heeft een eigen, uitgesproken visie over de problemen waarmede de zorg wordt geconfronteerd, en over de mogelijke oplossingen om hieraan het hoofd te bieden. Bij de ontwikkeling van onze oplossingen stellen wij ons niet de vraag ‘wat verlangt de markt?’ maar veeleer ‘waaraan heeft de sector behoefte?’.

Visie m.b.t. de problemen

De zorg in beweging

Het zorglandschap verandert snel. De parameters van die verandering zijn bekend: de verouderende bevolking, de toename van het aantal chronisch zieken, de nood aan multidisciplinaire samenwerking in ziekenhuis en regio, de kortere ziekenhuisopnames, de dure apparatuur, de gebrekkige financiering, de steeds mondiger en veeleisender patiënt. Dát is de context waarbinnen ziekenhuizen moeten vechten om te overleven. Efficiëntie verhogen is een must, klantenservice verbeteren evenzo.

Niet enkel informatie, ook processen

De efficiëntie- en service-revolutie die heeft plaatsgevonden in andere sectoren van de economie, o.m. door de invoering van begrippen als procesbeheersing, workflow, ERP en e-business, is grotendeels aan de zorg voorbijgegaan. Nog steeds worden de huizenhoge uitdagingen waarmede de sector wordt geconfronteerd vaak herleid tot de 'gebrekkige toegang tot informatie', die met de invoering van het EPD wel snel zal verdwijnen. Maar zo eenvoudig is het niet. Meer aandacht voor processen, en met name voor planningprocessen is nodig. En het primaire planningproces, de afsprakenplanning, is dringend als eerste aan de beurt.

Het planningproces beheersen

In een gemiddeld ziekenhuis kan méér dan 80% van alle activiteit ingepland worden. Alleen, daar bestaan geen gedegen instrumenten voor. Klinische paden, workflow en ordermanagement zijn best nuttige, onontbeerlijke instrumenten maar veeleer dan het planningvraagstuk op te lossen zetten ze de nood aan een oplossing in de verf.

De primaire planningfunctie in ziekenhuizen is onvolgroeid én versnipperd. De planningfunctionaliteit in de bestaande ZIS systemen is ontoereikend om het hoofd te bieden aan de eisen van deze tijd. Bovendien worden consultaties in één systeem gepland, beeldvorming in een ander, en operaties in een derde. In zulke omgeving zijn productiviteitswinsten onmogelijk te realiseren en zijn online-transacties voor verwijzingen en afspraken pas échte utopie.

Visie m.b.t. de oplossingen

Generieke oplossingen voor generieke problemen

Alleen al in de EU en in de VSA worden jaarlijks naar schatting zo’n 1,5 miljard ziekenhuisverwijzingen en/of -afspraken gemaakt. Elk van die afspraken is synoniem van ellende en frustratie. Afsprakenplanning is een generiek probleem. Dat betekent: de spelregels verschillen sterk afhankelijk van afdeling, instelling of land, maar het onderliggende spel is steeds hetzelfde, namelijk middelen optimaal inzetten door rekening te houden met duizenden geschreven en ongeschreven regeltjes.

Best-in-Class

Die verscheidenheid van de spelregels zorgt ervoor dat afsprakenplanning zo uitermate complex is. En die complexiteit groeit met de dag als gevolg van de steeds ingewikkelder ziekenhuisomgeving. Complexe planningvraagstukken proberen aanpakken met een EPD of een RIS is om moeilijkheden vragen. Enkel generieke, web-native en best-in-class software kan hier voor een oplossing zorgen. Dergelijke software past perfect in het concept van Service Oriented Architecture.

Naar een omwenteling in de zorg

In de zorgsector moet de (r)evolutie nog beginnen. Intern, met substantiële productiviteitswinsten en betere service. Maar ook in de interactie met de buitenwereld. Waarom sluit een doorsnee verwijzing door een huisarts bijvoorbeeld niet aan met één of ander planningsproces? Waarom moet een dialysepatiënt voor zijn wekelijks bezoek telkens opnieuw druk bezette kliniekmedewerkers lastigvallen? Eigentijdse, robuuste software voor verwijzing- en afsprakenmanagement, gekoppeld aan innovatieve portal-applicaties voor patiënt en verwijzer zorgen voor een revolutie die enkel winnaars oplevert.

Primary links (Dutch)

Secondary links (Dutch)