Overzicht

De spil van UltraGenda's productsuite is UltraGenda Pro. Sinds zijn intrede in de markt in het begin van deze eeuw heeft deze ziekenhuisbrede afsprakenplanning-oplossing ons een ijzersterke reputatie bezorgd. UltraGenda Pro is zo extreem parametereerbaar dat het systeem kan beantwoorden aan de noden van elke afdeling en daardoor haast natuurlijk de rol van primaire planninglaag vervult. UltraGenda Pro is web-native en vlot integreerbaar met andere onderdelen van het ZIS. In UltraGenda Pro worden de primaire middelen gepland, zoals artsen, onderzoeks- of operatiekamers, toestellen enz. UltraGenda Pro is dé referentie bij uitstek voor ziekenhuisbrede afsprakenplanning, en wordt gebruikt door méér dan 100 toonaangevende ziekenhuizen in heel Europa.

Ons online verwijzings- en afsprakenplatform UG Broka is het verlengstuk van UltraGenda Pro naar de buitenwereld. Via UG Broka kunnen huisartsen (of andere verwijzers) patiënten online en met inachtneming van alle regeltjes van de betrokken dienst voor afspraak naar het ziekenhuis verwijzen. De patiënt kan dan later rustig de afspraak regelen, hetzij telefonisch (de betrokken dienst is immers helemaal op de hoogte), hetzij online! Aan bepaalde patiënten (dialyse patiënten bijvoorbeeld) of patiëntgroepen kan de dienst zelfs toelaten om rechtstreeks -zonder verwijzing- een bepaald afspraaktype online te boeken. Steeds volgens alle boekingsregels van de kliniek. Met de tandem UltraGenda Pro / UG Broka staat een échte omwenteling in de steigers.

'Generieke oplossingen voor generieke vraagstukken', dat is het devies van UltraGenda. Opvolging van afspraken is zo'n vraagstuk. 'Hoever loopt de planning uit?' Kunnen we een andere zaal toewijzen voor dit onderzoek of die operatie?' 'Is dit onderzoek gestart?' Bevindt de patiënt zich reeds in recovery?'. UG Track Pro is de opvolgingsmodule voor afspraken, gepland in UltraGenda Pro. Omdat UG Track Pro een generieke oplossing is, kan ze voor verschillende afdelingen worden ingezet zoals catlab, operatiekamer, beeldvorming, functietesten enz.

UG Track Pro 'erft' de planning over van UltraGenda Pro. De geautoriseerde gebruikers in de betrokken afdeling kunnen dan die planning omvormen tot een programma via 'drag & drop'. Aan elke ingreep of onderzoek kan een bepaalde workflow verbonden worden die de gebruiker uitnodigt (of verplicht) om bepaalde gegevens te registreren op bepaalde tijdstippen (bvb.start operatie). Daardoor kan de controlekamer planning en werkelijkheid opvolgen en waar nodig bijsturen.