UG Contacts Store voor management informatie en statistieken

De nood

Vele ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen hebben een data warehouse, en terecht. Daarin bevindt zich een schat aan informatie -althans in theorie. Want vaak wordt het data warehouse gebrekkig gevoed of is de onderliggende data van bedenkelijke kwaliteit.

Toch is er grote nood aan management ondersteuning door betrouwbare cijfers. Een afsprakenplanningsysteem waarin ook het ‘afsluiten’ van de afspraak correct wordt geregistreerd bevat op dat vlak a priori een schat aan informatie -over het aantal ingrepen, de wachttijden, de bezettingen, het percentage no show-ups, de duurtijden -alles ligt als het ware voor het grijpen. Tenminste, als het data warehouse goed gevoed wordt, en daar wil het schoentje wel eens wringen. De informatie uit het afsprakensysteem moet namelijk terecht komen in honderden tabellen, en die omslag is lang niet eenvoudig.

De oplossing

UG Contacts Store is UG’s data mart, m.a.w. een subset van data die verband houden met afsprakenplanning en –opvolging. Die data wordt kant en klaar –en in real-time- aangeleverd aan het data warehouse, zodat de klant op elk ogenblik de informatie kan bereiken waarnaar hij op zoek is. UG Contacts Store wordt permanent gevoed vanuit UltraGenda Pro en UG Track Pro. De data kan zo worden opgevraagd, geanalyseerd en gedeeld door middel van commercieel beschikbare business inteligence software van derden. Met UG Contacts Store is de datakwaliteit verzekerd en dient geen ‘mapping’ meer plaats te vinden tussen de ‘brontoepassingen’ en het data warehouse.

Mogelijkheden

  • Wordt online en in real-time gevoed vanuit UltraGenda Pro en UG Track Pro.
  • Managementinformatie en operationele informatie blijven gescheiden.
  • Geen configuratie nodig: alle cijfer- en dimensietabellen worden automatisch gevoed.
  • Dankzij het open datamodel is rapportering en data-analyse mogelijk met software van derden: Business Objects, SQL Analysis Services, enzovoort.
  • Geconsolideerd overzicht in geval van verschillende sites en/of organisaties.
  • De historiek per activiteit maakt analyse van de reële vs. geplande activiteit mogelijk.

Voordelen

Kostreductie

Automatische voeding van gegevens - geen extractie-, transfer- of upload-tools nodig

Automatische rapportering voor overheid en/of management

Efficiënter en tevredener personeel

Gezonde beslissingen op basis van accurate en tijdige informatie

De organisatie kan sneller reageren op veranderende behoeften

Kwaliteit

Het ziekenhuis kan wachttijden, bezettingsgraden en andere cruciale parameters opvolgen

De effecten van re-engineering van processen worden meetbaar