Gemeenschappelijke voordelen

Elk van de UG oplossingen biedt substantiële voordelen op bedrijfsniveau, en wel op vijf vlakken:

Directe, meetbare besparingen en productiviteitswinsten
Meer voldoening en efficiëntie bij het personeel
Kwaliteitsverbetering
Eigentijdse dienstverlening
Efficiënter management

Directe, meetbare besparingen en productiviteitswinsten

Alle UltraGenda oplossingen dragen rechtstreeks en substantieel bij tot het bedrijfsresultaat.

 • Reductie van de directe kosten voor afsprakenplanning met percentages tot 70%.
 • Optimale bezetting van middelen (zeker bij dure apparatuur van groot belang!).
 • Minder algemene kosten (bvb. eindeloze en nutteloze telefoongesprekken tussen afdelingen).
 • In de zorgregio verloopt de planning van alle zgn. ‘cross-hospital’ activiteit vrijwel automatisch en kosteloos.

Meer voldoening en efficiëntie bij het personeel

Laten we er maar geen doekjes omwinden: het personeel lijdt even erg onder een gebrek aan efficiëntie als de organisatie zelf. UltraGenda oplossingen verhogen de efficiëntie en stimuleren het vertrouwen en de voldoening bij het personeel:

 • Gebruiksvriendelijke, web-gebaseerde oplossingen.
 • Juiste informatie, up to date op elk ogenblik. Geen omslachtige zoekacties; informatie stroomt moeiteloos van de ene oplossing in de andere.
 • Geen regeltjes meer om te onthouden! 20 afspraken regelen? Spreekuur afgelast? Operatiekamer onbeschikbaar of CT scanner stuk? UltraGenda springt moeiteloos om met dit soort vraagstukken.
 • De flexibiliteit van het personeel wordt veel groter. De boekingsregels worden sowieso in acht genomen, ongeacht wie de afspraak regelt–en in functie van de specifieke rechten van de betrokken gebruiker.

Kwaliteitsverbetering

 • Via een verfijnd vragen- en antwoordenspel worden secretaresse en patiënt doorheen het boekingproces geleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de patiënt ‘het juiste afspraaktype’ krijgt en dat de specifiek benodigde informatie geregistreerd wordt.
 • Patiënten ontvangen specifieke, duidelijke instructies –met inbegrip van te nemen voorzorgen—per brief of via e-mail. Zodoende zijn ze ook medisch en psychologisch beter voorbereid voor het onderzoek of de ingreep—en bijgevolg ook gemakkelijker te behandelen.
 • Het onderzoek of de ingreep wordt zorgvuldig opgevolgd; bepaalde gegevens kunnen zelfs automatisch geregistreerd worden (bvb. tijdstempels voor bepaalde ‘stappen’).
 • In alle UG oplossingen wordt de activiteit precies bijgehouden. Naspeurbaarheid—een belangrijk aspect van kwaliteit—is daardoor op elk ogenblik gegarandeerd.

Eigentijdse dienstverlening

UltraGenda zorgt voor niet minder dan een revolutie op het vlak van dienstverlening aan de patiënt.

 • Snelle toegang tot up-to-date informatie zoals afspraken uit het verleden of voor de toekomst, vrije plaatsen, instructies, etc.
 • Professionele dienstverlening (‘de regeltjes’ zitten in het systeem).
 • Brieven in de taal van de patiënt met duidelijke en specifieke instructies en informatie.
 • Voorkeuren van de patiënt kunnen met de zoekcriteria meegegeven worden.
 • Mogelijkheid om een 24/24u dienstverlening aan te bieden via een (intern of extern) call center buiten de openingsuren.
 • Reminder service per e-mail of SMS.
 • Een omwenteling in de dienstverlening: online afspraken, dankzij de tandem UG Pro en UG Broka.

Verwijzers die hun patiënten naar het ziekenhuis wensen te verwijzen voor advies, onderzoek of behandeling hebben toegang tot een grensverleggende online verwijsdienst.

Efficiënter management

Ziekenhuizen stellen duizenden mensen tewerk, zorgregio’s vaak tienduizend of zelfs meer. Hun managers hebben behoefte aan betrouwbare, up-to-date gegevens op het niveau van de gehele organisatie—precies wat UltraGenda aanlevert.

 • Organisatiebrede afsprakenplanning, doorheen alle afdelingen en diensten.
 • Generieke opvolging en sturing van bezoeken, onderzoeken en behandelingen doorheen de gehele organisatie.
 • Organisatiebrede online verwijzingen en online afspraken voor verwijzers en patiënten.
 • Een schat aan betrouwbare planning- en activiteitsgegevens waardoor de organisatie nauwgezet kan opgevolgd worden op het vlak van patiëntlogistiek en processen bijgestuurd waar nodig.