UG Track Pro voor opvolging van de planning

De nood

Afsprakenplanning is vaak slechts het begin van een logistiek traject. Dat is zeker het geval voor chirurgische ingrepen, maar vaak ook voor beeldvorming, endoscopie, catlab, functietesten, enz. In al die afdelingen dient de geplande patiënt namelijk ook ‘opgevolgd’ vanuit logistiek standpunt.

Dat betekent in de eerste plaats vaak ‘herpland’, want ingrepen en onderzoeken worden regelmatig verplaatst naar andere uren of zalen dan initieel voorzien tijdens de planningfase. Maar ook tijdens de ingreep worden best registraties ondernomen, zoals tijdsregistraties bij het begin of het einde van elke (fase van de) ingreep om zo de uitloop in elk van de zalen te kunnen volgen en eventueel bijsturen.

Die opvolging gebeurt doorgaans in een specifieke oplossing per afdeling. Dat is onefficiënt. Nu de planning generiek is kan ook de opvolging generiek.

De oplossing

Afspraken, gepland in UltraGenda Pro worden in UG Track Pro beschikbaar gemaakt voor verplaatsing en opvolging.

De verplaatsing gebeurt via ‘drag en drop’ en leidt tot een concreet werkprogramma voor de betrokken afdeling en de betrokken dag.

Per afspraak (ingreep, onderzoek, proef...) kunnen dan allerhande registraties gedaan worden, volgens geheel configureerbare templates die de workflow in de betrokken afdeling weerspiegelen. De tijdsregistraties zorgen ervoor dat ook de opvolging van de ingrepen (de uitloop van de zalen bijvoorbeeld) inzichtelijk wordt, zodat desgevallend bijgestuurd kan worden.

Mogelijkheden

  • Flexibele vertaling van geplande activiteiten in een werkprogramma.
  • Overzicht van de geplande ingrepen en onderzoeken en hun verloop op een afdelingsdashboard; toewijzing van geplande en last-minute procedures aan de meest geschikte zaal (toestel, middel).
  • Automatische tijdsregistratie vanuit andere toepassingen (bvb. start anesthesie vanuit een anesthesiesysteem).
  • Personaliseerbare templates per ingreep, inclusief registratiefasen (workflow), instelbare registratiedata, codes, informatie en instructies.
  • Intelligent doorgeven van data van één registratiefase naar een andere.
  • Detailrapporten per ingreep; overzichtsrapporten voor de afdeling of de zaal (middel, toestel, arts,...).

Voordelen

Kostreductie

Planning, werkprogramma en registratie in één enkel proces

HL7-boodschappen worden automatisch gegenereerd en verstuurd naar andere systemen en apparaten - geen dubbele ingave van gegevens meer

Efficiënter en tevredener personeel

Duidelijk overzicht van het dagschema en van het verloop van elke ingreep of onderzoek

Data-input en registraties kunnen aangepast worden aan elke individuele ingreep of onderzoek

Gegarandeerde kwaliteit

Elke actie kan perfect gevolgd worden: gegarandeerde integriteit van data tussen verschillende toepassingen

Mogelijkheid om de registratie van essentiële data af te dwingen