UltraGenda Pro voor afsprakenplanning

De nood

Ziekenhuizen zijn hooggespecialiseerde dienstenorganisaties die elk algauw enkele honderdduizenden afspraken per jaar maken. Men zou verwachten dat elk ziekenhuis over één planningsysteem beschikt, maar niets is minder waar. De ziekenhuisomgeving is namelijk gefragmenteerd, en elk van de ‘silos’ (beeldvorming, consultaties, OK, ...) beheert zijn eigen afsprakenplanning.

In tijden waarin multidisciplinaire samenwerking steeds nadrukkelijker aan de orde is laat het resultaat van die aanpak zich raden: gigantisch productiviteitsverlies, gebrekkige dienstverlening, frustratie alom. De nood aan kanteling, aan transversalisatie van de afsprakenfunctie is groot. Maar de oplossingen liggen niet voor het grijpen, want afsprakenplanning is ‘complex business’.

De oplossing

UltraGenda Pro is een oplossing die alle regeltjes met betrekking tot afsprakenplanning opslaat en ze consequent toepast -een zogenaamde ‘rules engine’. UltraGenda Pro is dus een ‘generische oplossing’, aanpasbaar aan alle specifieke behoeften of omstandigheden van elke afdeling en daarom ook echt ziekenhuisbreed inzetbaar. De toepassing integreert perfect met departementale systemen zoals RIS/PACS of OK, maar ook met ordermanagement systemen, EPD, patiëntenadministratie enz.

UltraGenda Pro is in productie in meer dan 100 toonaangevende ziekenhuizen in heel Europa en verwerkte in 2008 een kleine honderd miljoen afspraken. UltraGenda Pro is een gebruiksvriendelijke én patiëntvriendelijke oplossing die zorgt voor substantiële productiviteitsverbetering en een beter werkklimaat.

Mogelijkheden

  • Geschikt voor consultaties van gehospitaliseerde en ambulante patiënten, en voor de planning van operatiezalen, beeldvorming, en andere technische afdelingen.
  • Zeer rijke functionaliteit, onder meer voor het verwerken van enkelvoudige afspraken, ‘multi-resource’ afspraken, en combinatie- en serieafspraken.
  • Extreem parametriseerbaar. Kan aangepast worden aan de planningsvereisten- en gewoonten van elk ziekenhuis, elke afdeling, elke individuele arts of middel.
  • Verfijnde toegangsrechten garanderen de vertrouwelijkheid van alle informatie en functies.
  • Opzoeken en boeken over de afdelingsgrenzen heen.
  • Aanvraaglijst en wachtlijst.
  • Automatisch herplannen.
  • Tal van brief- en rapporttemplates.
  • Integreert met administratiesystemen, order-systemen, RIS/PACS-, OK- en andere departementale systemen, EPD, supply-chaintoepassingen, tarificatie-, facturatie-, coderingssystemen, en nog veel meer.

Voordelen

Kostreductie

Sneller boeken

Beter plannen

Mensen en middelen optimaal benutten

Efficiënter en tevredener personeel

Minder stress en frustraties

Grotere flexibiliteit

Gegarandeerde kwaliteit

Alle regels zijn in de applicatie opgeslagen

Elke actie is perfect traceerbaar

Verbeterde patiëntenservice

Professionele, snelle en vooral accurate service

Relevante informatie en instructies